เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

 

ผู้บริหาร
นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 
 


 

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โหลดเอกสาร หนังสือประกาศ  
 
----------------------------------------------------------
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
  

-------------------------------------------------------------------------.
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนให้นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
--------------------------------------------------------
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)  


-----------------------------------------------------------------------------
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
   
------------------------------------------------------------------------
เรื่อง...รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
 
------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โหลดเอกสาร
 หนังสือประกาศ   
  

ประกาศรับสมัครข้าราชการ/ลูกจ้างรายงานการประชุม 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ(กวป.)ครั้งที่๘/๒๕๖๒

แผนงานยุทธศาสตร์ 
แบบแผนปฏิบัติการปี 62 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน โครงการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ธันวาคม 2560 
รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 
รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2561
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2565(รอบที่ 1 เมษายน 2565 )

 "ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ รพ.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร"

► เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

^