เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
ผู้บริหาร
 

นายแพทย์โชคชัย  ลีโทชวลิต
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
 

"Wellcome To Krathumbaen Hospital"


KtbHot
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
วันที่ 10 มีนาคม 2562 เดิ่น-วิ่งการกุศลโรงพยายาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

(คลิ๊ก
ที่นี่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (คลิ๊กที่นี่)
 
 
         
         


 
 
  
แผนงานยุทธศาสตร์ 
แบบแผนปฏิบัติการปี 62 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน โครงการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ธันวาคม 2560 
รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 
รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2561 

งบทดลอง GFMIS กันยายน 2561

 
^