เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
 
ผู้บริหาร
นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 
"Welcome To Krathumbaen Hospital"


รายงานการประชุม 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ(กวป.)ครั้งที่๘/๒๕๖๒

แผนงานยุทธศาสตร์ 
แบบแผนปฏิบัติการปี 62 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน โครงการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ธันวาคม 2560 
รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 
รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2561
 
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 63 )
- ประกาศจังหวัดเรื่องการบริหารวงเงิน
- ประกาศจังหวัดเรื่องอัตราร้อยละ
- ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ  
- ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

►ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 
►ประชาสัมพันธ์รับย้ายรับโอน ข้าราชการตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญช๊ปฏิบัติการชำนาญการ กลุ่มงานบัญชี รพ.กระทุ่มแบน
 
 
^