เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

 

ผู้บริหาร
นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 
新正如意, 新年发财
               
 

 
yesyesข่าวประชาสัมพันธ์yesyes
ยกเลิก..รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
 ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ"

โหลดเอกสาร หนังสือประกาศยกเลิก     คลิกที่นี่
รับสมัครคัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

โหลดเอกสาร

1.ประกาศรับสมัคร 

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  


 
 


 
 


รายงานการประชุม 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ(กวป.)ครั้งที่๘/๒๕๖๒

แผนงานยุทธศาสตร์ 
แบบแผนปฏิบัติการปี 62 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน โครงการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง รพ.กระทุ่มแบน เดือน ธันวาคม 2560 
รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 
รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2561
 
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 63 )

 "ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ รพ.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร"

► เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

^